VIP_BS_Logo

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die VIP Beauty Salon verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van VIP Beauty Salon, of om een andere reden persoonsgegevens aan VIP Beauty Salon verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel onder: VIP Beauty Salon X

 

Vestigingsadres:
Sandtlaan 36
2223 GG Unit E1B Katwijk

info@vipbeautysalon.nl
www.vipbeautysalon.nl

KVK-nummer: 85935204
Btw-identificatienummer: NL004176389B72
Knabbank : NL41KNAB0257304762

Bianca van der Plas
0681938976


2. Welke gegevens verwerkt VIP Beauty Salon en voor welk doel

2.1  De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) voor – en na foto’s

2.2 VIP Beauty Salon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van VIP Beauty Salon
c) voor- en na foto’s van gelaat / wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
VIP Beauty Salon gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van VIP Beauty Salon. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen

VIP Beauty Salon verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft VIP Beauty Salon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt VIP Beauty Salon gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van VIP Beauty Salon kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VIP Beauty Salon zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop VIP Beauty Salon je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van VIP Beauty Salon info@vipbeautysalon.nl


6.Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

VIP_BS_Logo
De salon
De salon
Copyright @2023 V.I.P Beautysalon X, All Right Reserved | AtSea Design & Media